Alocatie Copii Cu Domiciliul In Strainatate

Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii si copiii cetatenilor straini, precum si ai persoanelor fara cetatenie rezidenti/rezidente in Romania, in conditiile legii, daca locuiesc impreuna cu parintii. Titular Mocanu O. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificärile completärile ulterioare) NOTÄ: Se vor declara inclusiv veniturile rovenite din sträinätate. Venituri din salarii 1. Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinatate Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport C. „Dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul, iar plata drepturilor se face incepand cu luna urmatoare depunerii cererii. Sunteți la: Alocatiedestat_opis_strainatate_(1) Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații. COPII din 29/06/2018. pentru cetätenii români cu domiciliul în sträinätate (C. Cine a realizat venitul 1. Alocatia de stat pentru copii Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii 61/ 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul acesteia fiind de: a) 200 lei, pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;. Romanii care muncesc legal in strainatate pot primi alocatii pentru copii de la statele in care lucreaza. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii si a Hotararii Guvernului nr. Secretarul de stat a aratat ca cetatenii romani care au domiciliul in strainatate pot recurge la adoptii in Romania. in timpul asta nu am luat alocatie ptr niciunul de niciunde…. Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în străinătate Începând cu data de 2 APRILIE 2018, la Secția Consulară a Ambasadei României la Viena, TOATE SERVICIILE SE PRESTEAZĂ NUMAI PE BAZĂ DE PROGRAMARE. poti primi alocatie pentru copii si daca copilul nu locuieste in UK dar parintele care face claim trebuie sa plateasca taxe in UK. Domiciliul titularului este menționat pe pagina a doua a paşaportului - Marea Britanie. In anul 2012 m-am intors in tara impreuna cu copii. In Romania, in lipsa unei statistici exacte, nu se cunoaste numarul exact de copii nascuti anual cu malformatii cardiace congenitale, insa numarul lor se estimeaza a fi in jur de 1000-1200/an. 000 euro pe an. Certificat de naștere copil eliberat de autoritățile române (certificat cu CNP, nu și certificate. ARTICOLUL 2. 292 din Codul penal privind falsul In declaratii, declar pe proprie raspundere ca impreuna cu familia'* defin urmatoarele: * 1) Prin familie se mtelege so^ul/sotia §i copiii aflaji in intretinerea acestora. , domiciliul Sla jud. Orice copil cetatean roman beneficiaza de alocatie pana la 18 ani. In conditiile in care la noi alocatia este de aproximativ 10 euro, in tari precum Franta, Germania, Irlanda sau Luxemburg acest drept poate depasi 400 de euro, in functie de numarul de copii si. în vechea reglementare, regula acoperea atât situaţia domiciliului necunoscut al pârâtului, cât şi situaţia în care acesta avea domiciliul în străinătate. COPII COPII COP" COPII COPII COPII COPII COPII Operator date cu caracter personal nr. 2008 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, fiecare copil trebuie sa detina pasaport individual, indiferent de varsta sa. Ministerul Sănătății: Pacientul din Bacău nu are coronavirus, ci gripă. Dupa 5 luni s-a intors in tara. Daca titularul alocatiei si/sau indemnizatiei isi schimba domiciliul si doreste sa primeasca alocatia si/sau indemnizatia la noua adresa, iata ce este de facut: 1. Pașaport simplu temporar pentru cetățeni români majori cu domiciliul în străinătate (valabil 1 an) Pașaport simplu temporar pentru cetățeni români minori cu vârsta sub 14 ani cu domiciliul în România (1 an) Pașaport simplu temporar pentru cetățeni români minori cu vârsta sub 14 ani cu domiciliul în străinătate (valabil 1 an). 51 , comuna Treznea ,jud. Anexa completa cu datele privind activitatea profesionala a parintilor in tara si in strainatate si data revenirii in tara in cazul in care familia s-a mutat definitiv inapoi in Romania; 2. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii declar pe propria raspundere ca împreuna cu familial) detin urmatoarele: €1. Durata programului este de 3,6,12 sau 24 luni. Cererea completata cu date inexacte sau omisiuni si neanexarea (în functie de situatie) a documentelor mentionate, nu poate fi aprobata. Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România. Subsemuata, LITOIU NICOLETA, avaud functia de INSPECTOR SCOLAR/PROFESOR ME TO DIST la ISJ DOLJ/CCD DOLJ, CNP domiciliul Craiova, Jud. Sunt de 9 ani si jumatate in Spania. Întrebarea este … eu mai pot beneficia de Alocatie in Germania odată ce domiciliul nu mai coincide cu al copilului ? Dacă nu , cu pot renunța la alocatie in Germania. Contestarea unui proces-verbal de contraventie se poate face in termen de 15 zile calendaristice de la data inmanarii sau comunicarii acestuia, la judecatoria de …. Din anul 2014 am pornit cu succes serviciul legat de recuperarea impozitului si a alocatiei din strainatate. Banca Romaneasca. Familiile care au în îngrijire copii, cu un venit net pe membru de familie de până la 530 lei, care îndeplinesc şi alte condiţii referitoare la bunurile materiale aflate în posesie, precum şi la frecventarea de către copiii de vârstă şcolară a cursurilor, pot solicita primăriei de domiciliu acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei. Plecarea copilului in strainatate Daca copilul pleca in strainatate, de alocatia pentru copil se poate beneficia inca douasprezece saptamani. Pregatiti urmatoarele acte: - o copie xerox dupa noul buletin/CI - o copie xerox dupa certificatul de nastere al copilului 2. Cetăţenii români cu copii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi în Uniunea Europeană şi Republica Moldova, vor ataşa la dosarul pentru solicitarea alocaţiei de stat o negaţie/adeverinţă de la instituţia socială competentă din ţara de naştere a copilului, din care să rezulte drepturile sociale de care. Indiferent daca sotul/sotia sunt de alta nationalitate, cetateanul roman are obligatia, ca in termen de 6 luni, sa ceara un certificat de nastere romanesc pentru copii nascuti in strainatate. Pentru familiile care au cel putin 4 copii in intretinere sau persoane cu statut similar, avand varsta pana la 26 de ani, acordarea alocatiei se face dupa primirea unei autorizatii eliberate de INPS, cu valabilitate de un an. persoanele care poseda pasapoarte simple in care s-a efectuat mentiunea privind domiciliul in strainatate,. Durata programului este de 3,6,12 sau 24 luni. Exista un tabel cu diurnele in valuta valabile pentru fiecare tara pe baza caruia se poate determina diurna deductibila in strainatate. (Pana la finele anului 2008 copiii puteau fi inclusi cu poza si semnalmente in pasaportul parintilor, insa acest lucru nu mai este posibil in prezent. pentru adulţi: permisul de şedere original ( certificado de residencia comunitaria - NIE -"hoja verde" ) fără traducere sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă. Cadavrul femeii, cu vârsta de 65 de ani, se afla în cada de baie, alături pe podea se afla fără semne de viaţă soțul acesteia, tot de 65 ani. este casatorit si are doi copii cu actuala sotie. Menţionez că pe perioada în care voi fi plecat/plecată la muncă în străinătate copilul / copii mei:. Certificatele de naştere sau de căsătorie ( pierdute, sustrase, degradate ) întocmite în baza actelor de stare civilă înregistrate de serviciul stare civilă sector 4 se eliberează numai titularilor actelor sau reprezentantilor legali ai acestora ( pentru copii cu varsta pana in 14 si pentru copii cu varsta cuprinsa intre 14 – 18 ani. Sectia de vot 158 din Wellington s-a deschis sambata seara la ora 20. Copie xerox dupa pasaport romanesc (daca este cazul). Cetățenii români cu DOMICILIUL în România pot să-și stabilească REZIDENȚA în străinătate. domiciliul localitatea de domiciliu cunoscând prevederile art. 17064, în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare) NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate. 248/ 2005 si a Normelor Metodologice de aplicare a legii (liberei circulatie a cetatenilor romani in strainatate), prin cetăţeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS) se intelege: 1. 2014, se acordä alocatia pentru sustinerea familiei, d-nei Hamza Anamaria având CNP 2800727303341, cu 2 pärinti, în cuantum de 120 lei, pentru 3 copii. Ce acte sunt necesare. (Ştampila ”Autorizarea emigrarii în Germania”, vezi aici aplicata în paşaport pe primele pagini- confirma plecarea persoanei la domiciliul stabil in strainatate). 119/1996, republicată, în sensul că, pentru persoanele care au dobândit sau redobândit cetăţenia română, înscrierea faptelor de stare civilă petrecute în SUA se va face în străinătate NUMAI la misiunea care are în jurisdicţia sa statul. Oamenii legii au publicat imagini noi cu presupusa mamă care ar fi abandonat un copil în scara unui bloc de locuit din sectorul Buiucani, scrie Noi. de la 15 euro / luna le va face 7 euro / 2 luni. Două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm. Două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm. Acte de identitate ale părinților copilului (buletine/carte de identitate, carte de identitate provizorie, pasaport, carte de rezidenta, legitimație de ședere temporară). Copiii ai caror parinti lucreaza legal intr-o tara a Uniunii Europene pot primi alocatii cu mult mai mari decat cele din Romania. Trebuia: "cu domiciliul in Ro", asa mi-au zis cei de la Consulat. ARTICOLUL 2. 1, 2 si 3) sau alte documente care sa ateste calitatea de cetatean roman;. Eliberare paşaport simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în România Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează numai pe bază de programare prealabilă. Pentru autoturismele cu motor hibrid, cota accizului se micşorează cu 50%. Nu sunt CRDS ( cetatean roman cu domiciliul in strainatate). Certificatul de nastere 2. Utilizatorii cu email-ul neconfirmat nu pot posta mai mult de 5 răspunsuri pe zi şi nu mai mult de 10 în total. Cererea pentru alocatie in Germania se depune in scris, alaturi de dovezile necesare fiecarui caz in parte, respectiv alaturi de anexele si formularele eliberate de institutia familiei( Familienkasse). Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulți cu domiciliul în România. Deoarece nu am avut in permanenta copilul cu mine acesta primeste alocatia de 45 lei/luna si in Romania. Motivul pentru care cetãtenii români stabiliti, cu tot cu copii, cu forme legale în strãinãtate opteazã pentru transferul drepturilor la prestatii sociale în altã tarã UE este cel financiar, cuantumul alocatiei de stat în România fiind de 42 lei/lunar, de 10- 15 ori mai putin decât în statele UE, acolo unde alocatia ajunge la 100. am 2 copii de 11 si 22 de ani …. Introducerea la art. Din anul 2014 am pornit cu succes serviciul legat de recuperarea impozitului si a alocatiei din strainatate. În luna noiembrie 2016, plățile pentru Indemnizațiile pentru creșterea copilului, respectiv pentru Alocațiile de Stat pentru copii, pentru beneficiarii cu domiciliul în București, au fost efectuate din contul deschis la Trezoreria statului către băncile comerciale în data de 16 noiembrie 2016 și urmează să ajungă în bănci în. cerere tip acordare alocatie de stat 2. Pentru a primi alocatia in contul pe care il ai la noi cere-ne un extras de cont. Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice se depun personal de catre solicitanti, in tara, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple in a caror raza de competenta au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, iar in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei. Poliția cere ajutorul cetățenilor la identificarea femeii din imagini, cît și la stabilirea locului aflării acesteia. În cazul Italiei, de obicei, rezidenților le sunt. DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA Cetățenii români care au cărți de identitate românești ("buletine") au DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA. 61/1993 se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora. Declar pe propria răspundere că am / nu am copii minori în întreţinere. Presedintele Klaus Iohannis a discutat cu seful guvernului din Austria despre alocatiile copiilor romani, care i-a dat asigurari ca pozitia ministrului de Externe privind reducerea lor este doar o opinie personala. Aceștia pot să dețină pașapoarte românești în care este menționat județul de domiciliu din România. FORMULARUL E302 - pentru alocatie copii martie 04, 2011 E 302 (Atestat privind membrii de familie ai persoanei aflate in somaj ce trebuie luati in considerare pentru calculul prestatiei) este un formular european standard, folosit pentru comunicare de informatii intre institutiile care se ocupa cu acordarea ajutoarelor de somaj in tarile membre UE. În cazul în care minorul deţine carte de identitate, la eliberarea noului pașaport cu domiciliul în Germania, conform art. Puteti gasi un loc de munca in Chisinau doar intr-o zi. Pot primi alocatie de stat atat copiii cetatenilor romani, cat si a celor straini sau fara cetatenie ce sunt rezidenti in Romania, doar daca. cu domiciliul in străinătate nu mai poate fi aceeași care era înainte de integrarea noastră în Uniunea Europeană când conceptul de domiciliu era puternic legat istoric de un exces de control administrativ al persoanelor fizice. Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în străinatate Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport C. Dacă minorul are peste 14 ani, poate primi și el banii, dar numai cu condiția ca părintele să depună o cerere în care să specifice acest lucru. Pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român cu domiciliul în străinătate (original și copie). pentru cetätenii români cu domiciliul în sträinätate (C. Dovada domiciliului sau a reședinței în străintate se face cu documente oficiale care atesta acest fapt. Modele de citatii a succesibililor cu domiciliul în strainatate si dovezile de comunicare a acestora - Modele de citatii a succesibililor cu domiciliul în strainatate si dovezile de comunicare a acestora A. Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii si copiii cetatenilor straini si ai persoanelor fara cetatenie rezidenti, in conditiile legii, in Romania, daca locuiesc impreuna cu parintii. Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în străinatate. Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice se depun personal de catre solicitanti, in tara, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple in a caror raza de competenta au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, iar in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei. Exista un tabel cu diurnele in valuta valabile pentru fiecare tara pe baza caruia se poate determina diurna deductibila in strainatate. Copii Sursa venitului: nume, adresä Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice M. 119/1996, republicată, în sensul că, pentru persoanele care au dobândit sau redobândit cetăţenia română, înscrierea faptelor de stare civilă petrecute în SUA se va face în străinătate NUMAI la misiunea care are în jurisdicţia sa statul. Copie xerox dupa actul de proprietate. Pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate: - pasaportul turistic in care sa fie mentionat domiciliul in strainatate sau titlu de calatorie. Copiii ai caror parinti muncesc legal in strainatate pot beneficia de alocatie europeana daca renunta la alocatia oferita de statul roman. Cetăţenii români din Spania pot beneficia de alocaţia plătită de statul român pentru copiii. ro nu solicita, nu stocheaza si nu prelucreaza date personale, nu utilizeaza cookies. Principala conditie care trebuie indeplinita pentru ca cei mici sa poata primi alocatie europeana este ca parintii sa munceasca in strainatate cu contracte legale, obtinute prin agentiile judetene de ocupare a fortei de munca. 2252/2004 din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările realizate anterior lunii iunie 2015, a prevăzut că, pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului care este încadrat într-un grad de handicap, alocaţia de stat se acordă în cuantum de 200 lei/lună/copil. Sotul meu lucreaza in Italia. Romanii care muncesc legal in strainatate pot primi alocatii pentru copii de la statele in care lucreaza. Pentru persoanele care se nasc in strainatate, ori sunt casatorite cu cetateni straini, se va completa si declaratia pe propria raspundere ( tip) referitoare la angajamentul de a locui pe teritoriul Romaniei, impreuna cu copilul, precum si anexa cu informatii suplimentare UE si actele de rezidenta ale ambilor parinti ( din tara unde s-a nascut. De retinut ca alocatiile de stat nu pot fi urmarite silit decat in vederea recuperarii, conform legii, a sumelor incasate necuvenit cu acest titlu. 2014, se acordä alocatia pentru sustinerea familiei, d-nei Hamza Anamaria având CNP 2800727303341, cu 2 pärinti, în cuantum de 120 lei, pentru 3 copii. 61/1993, toti copiii cetateni romani, straini sau apatrizi care domiciliaza in Romania, au dreptul la alocatie. -pentru copilul cu handicap, cererea este însoţită şi de copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap. Stabilirea pensiei de intretinere a minorului conform noului Cod Civil. Cu ajutorul portalului nostru, cautarea unui loc de munca in Moldova devine mai simpla. Această intervenție chirurgicală presupune remodelarea sânilor cu ajutorul implanturilor mamare sau implanturilor-expander care se măresc în volum pentru a compensa surplusul glandular al sânilor. IMPORTANT: instanta competenta este instanta ultimului domiciliul comun al sotilor sau daca sotii nu au avut domiciliu comun sau daca niciunul din soti nu mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla cel din urma domiciliu comun, judecatoria competenta este aceea in circumscriptia careia isi are domiciliul paratul, iar cand. Buna ziua,am si eu un caz asemanator,am o fetita impreuna cu un cetatean roman,plecat in strainatate. am 2 copii de 11 si 22 de ani …. Venituri din activitati independente 1. In de act dc identitate - buletin dc identitatc. Competenţa revine ofiţerului de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi. Mulțumesc. Chiar asemanator cu Romania, as spune, cum nici acolo nu te ajungi cu banii de alocatie, nici aici in Anglia n-o vei face cine stie ce. Pentru alte informatii utile legate de alocatia pentru copii in Germania, cititi continuarea articolului AICI. Poate cineva sa-mi spuna daca acea persoana poate sa faca vre-o schimbare fara consimtamantul meu (in sensul ca ar putea instiinta autoritatea ca nu mai doreste sa ma tina in spatiu, si astfel actul meu de identitate sa fie “anulat”). Notarul public este abilitat, cetățenii români cu domiciliul în străinătate preferă să depună cererea de divorț prin mandatar împuternicit cu procură notarială autentificată la consulat pentru a veni în România o singură dată, la ridicarea. Beneficiati si de alocatie pentru copii minori in valoare de 186 euro net pe luna. in semn de solidaritate cu guvernul austriac dar si deoarece nu mai are bani guvernul romaniei va taia si el alocatiile copiilor romani aflati in strainatate. Pot primi alocatie de stat atat copiii cetatenilor romani, cat si a celor straini sau fara cetatenie ce sunt rezidenti in Romania, doar daca. ANPS a fost creată cu sprijinul proiectului Phare RO/2005/017 – 553. alocație pentru copii Iul 29, 2019 Întrucât cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene beneficiază de drepturi similare cu cetățenii germani, aceștia pot solicita alocația pentru copii (Kindergeld) fără permis de ședere și adresă de reședință în Germania. Numai ca putini stiu acest lucru si mult mai putini sunt cei care se incumeta sa inceapa lupta cu birocratia. Daca sunteti interesati in acest sens, va asteptam cu un email la: [email protected] GUDEA MIHAELA cu domiciliul in localitatea TREZNEA, nr. Cetăţenii români cu copii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi în Uniunea Europeană şi Republica Moldova, vor ataşa la dosarul pentru solicitarea alocaţiei de stat o negaţie/adeverinţă de la instituţia socială competentă din ţara de naştere a copilului, din care să rezulte drepturile sociale de care. Impozitarea romanilor plecati in strainatate definitiv in actualitate. In anul 2012 m-am intors in tara impreuna cu copii. Te >Consilieri 7 pitici - Economie finante banci > Juridic diverse > acte pentru alocatie - Pagina 6 -. Paşaportul pentru un cetăţean român care are domiciliul în S. Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-și schimbe domiciliul în România se prezintă la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde își stabilesc domiciliul. Daca ai domiciliul in strainatate nu inseamna ca esti rezident fiscal. 2393/2004 familiile formate din persoana singura si copii in varsta de de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestuia care locuiesc impreuna. 34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române, avand in vedere ca domiciliul unei persoane fizice este. Totul dupa ce Ministerul de Interne a eliminat obligativitatea procurii notariale pentru minorii care au domiciliul in strainatate. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. cerute respectiv copii de pe certif. Sectia de vot 158 din Wellington s-a deschis sambata seara la ora 20. Indiferent daca sotul/sotia sunt de alta nationalitate, cetateanul roman are obligatia, ca in termen de 6 luni, sa ceara un certificat de nastere romanesc pentru copii nascuti in strainatate. în vechea reglementare, regula acoperea atât situaţia domiciliului necunoscut al pârâtului, cât şi situaţia în care acesta avea domiciliul în străinătate. Înregistrarea căsătoriei. În cazul minorilor cu domiciliul sau reședința în statul de destinație nu va mai trebui prezentat acordul celuilalt părinte. iar declararea necorespunzñtoare a adevärului se pedepseste conform legii penale. Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în străinatate. daso-oradea. Sot/sotie 1. ro Protectia copilului ALOCATIE DE STAT. Mama a 2 copii caut ptr a avea grija de un copil la domiciliul meu ploiesti vest zona omv Caut insotitor pentru revelion sa stea cu un grup de copii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani in oradea. - copii (xerocopii) dupa actele de stare civila (certificat de nastere, casatorie, transcrise in registrele de stare civila romane pentru cele emise in strainatate); - xerocopii ale cartii (buletinului) de identitate, pasaportului (pag. Alocatia de stat pentru copii Se acorda fiecarui copil, cetatean român sau strain rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de: a) 200 lei, pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pana la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;. 104 din Legea nr. Cine poate lua alocația pentru copii. 2Plasamente, investitii directe si împrumuturi acordate, daca valoarea de piata însumata a tuturor acestcra depaseste 5. Banuiesc ca a completat si acel formular E411. Alocatia nu e asa de mare pe cat credeti. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. După ce au împlinit 14 ani, copiii pot să primească ei înșiși alocația, după cum prevede actul normativ: "După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviinţarea reprezentantului său legal". Pana in prezent nu am reusit sa-mi depun cererea pentru acordarea alocatiei de stat pentru cei doi copii datorita ,, documentelor ,,stufoase,, pe care mi se cer la intocmirea dosarului de catre AJPIS. Child benefit sau alocatia pentru copii se plateste si cetatenilor romani care locuiesc si platesc taxe in UK. În cazul Italiei, de obicei, rezidenților le sunt. Acum 2 luni am mers si noi la ia pentru a ne stabili inpreuna toti dar am aflat ca sotia avea alta relatie cu cineva. 1202016 Art. 12 – 14, etaj 2, camera 19. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii aprobate prin HG 577/2008, va solicit sa aprobati operarea urmatoarelor modificari in ceea ce priveste plata dreptului privind alocatia de stat pentru copii de care beneficiez pentru minorul/minorii mai sus. Pagina mea de start în Germania si Austria. îmi folosește datele personale în conformitate cu Declarația de confidențialitate și Politica privind modulele cookie și alte tehnologii similare. Ca si familie europeana care traieste in UK, chiar daca nu ai cetatenia britanica ai anumite drepturi banesti pentru copii tai. Alocatie de stat. Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate depune cerere pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu. Ce trebuie să fac dacă îmi schimb domiciliul? sau Ce acte trebuie să îmi refac dacă îmi schimb domiciliul? Au fost doar câteva din întrebările pe care mi le-am pus în momentul în care 2. 1 — Incepând cu data de 01. O atenție deosebită le-a fost acordată familiilor cu mulți copii, persoanelor în etate și celor cu dizabilități. Persoanele care au recunoscut-o, sînt rugate să. ako Bog da, ako Bog da. Din 2012, OUG 124/2011 raporteaza cuantumul alocatiei de stat pentru copii la indicatorul social de referinta (ISR, stabilit la o valoare de 500 lei), acesta fiind dupa cum urmeaza: Pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani (sau 3 ani pentru copilul cu handicap), alocatia de stat va fi de 0,4 ISR (adica tot 200 lei). Paşaport electronic pentru cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în Belgia – minori. Condițiile de acordare a alocaţiei de stat pentru copii. Cauta printre anunturi imobiliare reale, locuri de munca valabile, oferte de prestari servicii, autoturisme noi si second hand. 2010 a fost transferat la alta firma. Restabilirea domiciliului în România (repatrierea) a cetăţenilor români aflati în S. Pasaportul simplu pe care l-am avut pana acum imi va expira in cateva luni, intrebarea mea este daca e posibil sa mi se elibereze la sediul Ambasadei din Londra pasaport romanesc cu domiciliul in Marea Britanie doar pe baza de yellow card si certificat de nastere, intrucat cartea. pentru adulţi: permisul de şedere original ( certificado de residencia comunitaria - NIE -"hoja verde" ) fără traducere sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă. 1 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. (6) din Legea nr. Incepand cu 2007 - alocatia pentru copii de pana la 2 ani este de 200 de lei. Child benefit sau alocatia pentru copii se plateste si cetatenilor romani care locuiesc si platesc taxe in UK. alocație pentru copii Iul 29, 2019 Întrucât cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene beneficiază de drepturi similare cu cetățenii germani, aceștia pot solicita alocația pentru copii (Kindergeld) fără permis de ședere și adresă de reședință în Germania. este pregatit pentru. dosar cu ŞinĂ. Acesta poate fi solicitat de catre lucratorul, pensionarul, orfanul ori institutia competenta in cazul in care persoana interesata nu prezinta acest atestat. Proiectul stabileste ca beneficiaza de alocatie de stat toti copiii cetatenilor romani, care au domiciliul sau resedinta in Romania si care nu au rezidenta stabilita in alta tara impreuna cu copiii lor. In 2006, alocatia de stat pentru copil este de 240 de lei, iar pentru copilul cu handicap este de 480 lei. SOCINRO va informeaza: Conform prevederilor art. Familienkasse poate plati acest beneficiu retroactiv, pe o perioada de maxim 6 luni in urma (prevedere in vigoare de la 01. lJ Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta, 2 l Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,. - pentru plata în cont bancar - extras de cont - Alte acte solicitate după caz: certificat de căsătorie; hotărâre de divorţ; hotărâre judecătorească de încredinţare, încredinţare în vederea adopţiei, de plasament, de plasament în regim de urgenţă, de instituire a tutelei; certificat de încadrare. Daca nu ati anuntat Familienkasse ca nu mai erati in dreptul de a primii alocatia exisat sansa sa trebuiasca sa restituiti alocatia de copii inapoi. in Romania sau in Spania …si la ce institutii putem cere mai multe informatii. 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 900, va recomandam sa cititi si: - Divorț din străinătate cu copii minori-Divort on-line pt romanii din diaspora-How can I divorce if I married in România-Divorț la ambasadă pentru cetățeni români. Anexa completa cu datele privind activitatea profesionala a parintilor in tara si in strainatate si data revenirii in tara in cazul in care familia s-a mutat definitiv inapoi in Romania; 2. 12 – 14, etaj 2, camera 19. dosar cu ŞinĂ. Cu ajutorul portalului nostru, cautarea unui loc de munca in Moldova devine mai simpla. Acte de identitate ale părinților copilului (buletine/carte de identitate, carte de identitate provizorie, pasaport, carte de rezidenta, legitimație de ședere temporară). republicatä, cu modificärile si completärile ulterioare, administrative fiscale pentru urmätorii contribuabili : privind codul de rocedurä fiscalä, comunicäm cä au fost emise acte Denumire? actului administrative ECIZIE DEBIT Decizie de imputatie ALOCATIE DE STAT PT. Romanii care muncesc legal in strainatate pot primi alocatii pentru copii de la statele in care lucreaza. Cristy, din intamplare am descoperit azi la cresa o mamica care lucreaza in primarie pe la birourile respective. Votul romanilor din strainatate continua duminica, la ora 11. Alocatie copii 2019. Transferul alocatiei pentru copii in strainatate - Subiect din forumul site-ului ro-mamma. Fiicele Anamariei Prodan, Sarah și Rebecca, au decis în urmă cu ceva timp să ia calea străinătății pentru a studia la cele mai prestigioase universități. Un copil nascut in Romania, cu pasaport romanesc valabil, cu domiciliul in strainatate, beneficiaza de alocatia pana la 18 ani?. domiciliaza in Romania? In caz contrar, acesta este un posibil motiv pentru care solicitarea dvs. Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS) Puteţi beneficia de paşaport CRDS dacă sunteţi cetăţean român care are atribuit un Cod Numeric Personal şi dacă :. NU conteaza daca copii sunt sau nu cu voi, doar cele trei. In anul 2012 m-am intors in tara impreuna cu copii. Venitul meu lunar este in jur de 1120 lei insumand ajutorul social,alocatia complementara si alocatia de stat a copiilor. Alocație de stat Documente doveditoare la solicitarea alocatiei de stat pentru copii Cerere alocatie de stat pentru copilul mic pentru care se solicita si indemnizatie pentru cresterea copilului (timp de completare 15 minute) Cerere alocatie de stat pentru tinerii care au implinit varsta de 18 ani. cerere tip acordare alocatie de stat 2. pasaportul – pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate; procura speciala. in Romania sau in Spania …si la ce institutii putem cere mai multe informatii. 2012 inceteaza dreptul la alocatia de sustinere a familiei dnei/ DAN ANISOARA, CNP 2750802513511, cu domiciliul in Dragos voda, str NICOLAE IORGA, nr 40, localitatea Dragos Voda, judetul CALARASI, pentru o familie cu 1 copii. Impozitarea romanilor plecati in strainatate a devenit o prioritate pentru guvernul “Dragnea”, caci numai a lui Mihai Tudose nu poti zice ca este, deci asteptati-va sa gasiti la adresa din buletin cate o amenda pentru ca nu va platiti taxele si impozitele. 000 de minori au ieșit din România, iar în 2017 peste 200. 61/1993 republicata, alocatia de stat pentru copil, in valoare de 24 RON lunar, se acorda unuia din reprezentantii legali ai copilului, la alegere, pentru copiii cetateni romani, straini sau apatrizi, cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu virsta cuprinsa intre 0-18 ani. Acordul persoanei căreia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească se exprimă de către aceasta personal, în faţa instanţei. Stabilirea domiciliului copilului minor. În plus, cei care au împlinit 18 ani și au dreptul la alocație. Alocatia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 6lllgg3privind alocatia de stat, republicata cu modificarile ulterioare. Bucovina TV este o televiziune regională cu acoperire în județele Suceava și Botoșani ce emite 24 de ore, 7 zile pe săptămână. copie certificat nastere - copii nascuti anterior 5. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile completärile ulterioare) NOTÅ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din sträinåtate. (Articolul 13 – Decretul 31/ 1954). 1/2011, copiii si tinerii cu CES au dreptul la: - alocatie de hrana in cuantum de 12 lei/zi, pentru copii cu varsta intre 0-3 ani, si 16,6 lei/zi pentru copii si tineri cu varsta intre 3-26 ani; - imbracaminte. Deci, daca aveti alocatie in Ro, minorii automat sunt cu domiciliul in Ro, ca si parintele care depune dosarul pu alocatie. Sectia de vot 158 din Wellington s-a deschis sambata seara la ora 20. Buna ziua va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat Eu cu sotia sintem casatoriti de 10 ani acum 8 luni a plecat in strainatate sa lucreze inre timp eu am ramas acasa cu copilul nostru care are 6 ani. 000 de minori au ieșit din România, iar în 2017 peste 200. Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS) Puteţi beneficia de paşaport CRDS dacă sunteţi cetăţean român care are atribuit un Cod Numeric Personal şi dacă :. 2252/2004 din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de. Tinerii in varsta de peste 18 ani beneficiaza de alocatie de stat pentru copii pana la terminarea cursurilor invatamantului liceal sau profesional, organizate in conditiile legii. ANPS a fost creată cu sprijinul proiectului Phare RO/2005/017 – 553. denumirea 9i adresa beneficiarului de contract unde. Alocatia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. Semnificaţia noţiunii EMIGRARE AUTORIZATĂ – permisiune oficială a autorităţilor Republicii Moldova privind plecarea pentru stabilirea cu domiciliul în străinătate. exclus strainatate, este valabil doar pentru Slatina. La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale. acte necesare pentru alocatia de stat -200 lei lunar. Policlinica PULS se muta la domiciliul pacientilor - de la „simpla" recoltare de analize si efectuarea unui EKG, continuand cu orice fel de alte. Cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si cetatenilor straini ale caror acte de stare civila sunt inregistrate la Serviciul Stare Civila Sector 5, li se vor elibera certificate pe baza pasaportului;Cetatenii cu domiciliul sau resedinta in strainatate a caror nastere sau casatorie au fost inregistrate la Serviciul Stare Civila Sector 5. Alocatii de stat copii: Alocatia de stat pentru copii se acorda conform Legii 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru a primi alocatia in contul pe care il ai la noi cere-ne un extras de cont. In 2006, alocatia de stat pentru copil este de 240 de lei, iar pentru copilul cu handicap este de 480 lei. - pentru copilul cu handicap, cererea este însoţită şi de copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap. 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei TITULAR – reprezentantul familiei, care întocmeşte cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiei pentru sustinerea familiei. Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii si copiii cetatenilor straini si ai persoanelor fara cetatenie rezidenti, in conditiile legii, in Romania, daca locuiesc impreuna cu parintii. - pentru plata în cont bancar - extras de cont - Alte acte solicitate după caz: certificat de căsătorie; hotărâre de divorţ; hotărâre judecătorească de încredinţare, încredinţare în vederea adopţiei, de plasament, de plasament în regim de urgenţă, de instituire a tutelei; certificat de încadrare. Vă atragem atenția că o eventuală schimbare succesivă a domiciliului din străinătate în România se va putea face numai la autoritățile române din România și nu la consulatele/misiunile diplomatice din străinătate. Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în străinătate(Republica Moldova) Documente necesare: Prezența minorului si a părinților este obligatorie! Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani; pașaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL. Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS) Puteţi beneficia de paşaport CRDS dacă sunteţi cetăţean român care are atribuit un Cod Numeric Personal şi dacă :. 1 Incepand cu data de alocatia de sustinere pentru familia d-nei/ d-lui // //2_ domiciliat(a) in Comuna avand CNP Cluj, pentru copii cu Camarasu,sat nr. Pentru persoanele care se nasc in strainatate, ori sunt casatorite cu cetateni straini, se va completa si declaratia pe propria raspundere ( tip) referitoare la angajamentul de a locui pe teritoriul Romaniei, impreuna cu copilul, precum si anexa cu informatii suplimentare UE si actele de rezidenta ale ambilor parinti ( din tara unde s-a nascut. Copiii vin cu cheltuieli suplimentare, iar daca tu sau partenerul tau v-ati redus programul de munca, va trebui sa faceti Alte tipuri de asigurare Exista de asemenea si alte tipuri de asigurare pe care ai putea sa le ai in vedere pentru a-ti proteja sanatatea, cum ar fi asigurarea pentru calatoriile in strainatate. COPII COPII COP" COPII COPII COPII COPII COPII Operator date cu caracter personal nr. Certificat de casatorie original din strainatate si copie xerox (dupa caz, cu apostila);. Primiti aproximativ £20 saptamanal pentru primul copil, pentru cel de-al doilea aproximativ £13 Child Benefit poate fi platit intr-un cont bancar sau sub forma unui cec care il puteti incasa la un. Inginer specialist autorizat reparatii pompe si hidrofoare asigur consultanta, service, montaj, punere in functiune pentru sisteme de alimentare cu apa (pompe submersibile, suprafata, ape uzate, grupuri de pompare). Alocatia pentru copii in 2019 este destinata copiilor cu varsta egala cu cel mult 18 ani si tinerilor care au implinit aceasta varsta, dar care inca sunt inscrisi la liceu sau la scoala profesionala. Legea 248/2005, în forma inițială, nu prevedea posibilitatea ca minorul cu domiciliul/reședința în străinătate să părăsească România în lipsa acordului părintelui/părinților/reprezentantului legal. Alocatie copil nascut in strainatate Am si eu o prietena care a nascut in Italia, aflandu-se la munca acolo, dar fara forme legale. Cetăţenii români cu copii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi în Uniunea Europeană şi Republica Moldova, vor ataşa la dosarul pentru solicitarea alocaţiei de stat o negaţie/adeverinţă de la instituţia socială competentă din ţara de naştere a copilului, din care să rezulte drepturile sociale de care. 2Plasamente, investitii directe si împrumuturi acordate, daca valoarea de piata însumata a tuturor acestcra depaseste 5. Şi toată lumea urlă la aceşti copii să facă una şi alta ca nişte corporaţii să scoată profit", a spus actorul pentru life. îi au domiciliul sau reedina, dup caz, reprezentanii legali ai copiilor. Tatal meu, dupa casatorie m-a vizitat de mai multe ori, ca pana la urma sa se. Paşaportul simplu electronic cu domiciliul în România. declaratie notariala pentru solicitant sau dupa caz, ale membrilor majori din familia acestuia, ca nu au detinut si nu detin locuinta proprietate personala in municipiul Targoviste si nici nu este beneficiarul unei alte locuinte pentru. Alocatia pentru copii se dubleaza si de asemenea, ea va creste anual incepand cu 1 ianuarie 2020. Cererile pentru stabilirea alocatiei de stat pentru copii si actele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept se depun si se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a carei/carui/caror raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta, dupa caz. Dupa 15 ani de experienta pedagogica in sistemele educationale publice si private din Romania si strainatate, Centrul Educational FLUENTIS va propune o oferta de cursuri pentru copii complementara experientelor scolare, care sa asigure o dezvoltare armonioasa fiecarui copil, atat pe plan educational cat si emotional. Doi', cuuoscaud prevederile art. Înscrierea certificatului românesc de naştere NOU! De la data de 21. Relatiile din familie: I. 01 „Întărirea capacităţii Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în domeniul asistenţei sociale – Asistenţa tehnică pentru întărirea capacităţii instituţionale privind implementarea măsurilor în domeniul asistenţei sociale prin crearea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii. De asemenea, daca primeste alocatie din Romania trebuie sa renunte la ea in favoarea celei din statul unde lucreaza parintele. Venituri ale declarantului ale membrilor sái de familie, realizate in ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. Cu acest document mergi la Directia de Munca si Protectie Sociala pentru a depune o cerere de virare a alocatiei in contul specificat. Dacă minorul are peste 14 ani, poate primi și el banii, dar numai cu condiția ca părintele să depună o cerere în care să specifice acest lucru. Oamenii legii au publicat imagini noi cu presupusa mamă care ar fi abandonat un copil în scara unui bloc de locuit din sectorul Buiucani, scrie Noi. Romani sunt peste tot in lume au plecat multe milioane in strainatate,se castiga bine, ai parte de medicina moderna, salar bun, e o tara frumoasa, e tara sfanta, nu e coruptie ca in ro. Cerere pentru prelungirea dreptului de sedere temporara 12. Dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul, iar plata drepturilor se face incepand cu luna urmatoare depunerii cererii. Competenţa revine ofiţerului de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi. Cetatenii romani din strainatate vor putea adopta copii din Romania. În același timp, în Codul penal se propune introducerea sancțiunilor pentru intermediarii nelicențiați care prestează activitatea de intermediere a muncii, cu stabilirea amenzii în valoare de la 3. Modele de citatii a succesibililor cu domiciliul în strainatate si dovezile de comunicare a acestora - Modele de citatii a succesibililor cu domiciliul în strainatate si dovezile de comunicare a acestora A. Copiii si tinerii din Romania cu varsta de pana la 18 ani si, in anumite cazuri, chiar si mai mari au dreptul de a primi lunar o suma. Copii rviciul prestat/ObI u eni anu enerator e * Se excepteazä de la declarare cadourile 'i trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I 'i al Il-lea. Cartea de identitate provizorie se poate elibera cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. a avut o relatie de concubinaj cu D. Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii si copiii cetatenilor straini, precum si ai persoanelor fara cetatenie rezidenti/rezidente in Romania, in conditiile legii, daca locuiesc impreuna cu parintii. Pagina 2 din 2 - Alocatie copil cu domiciliul in strainatate - postat in Probleme legislative: Alocatia se primeste din urma doar daca depui dosarul pana implineste copilul trei ani. Pentru cei care nu au copii si au platit impozit pe salarii in Germania, pot opta pentru recuperarea impozitului. Cuantumul alocaţie pentru susţinerea familiei, se modifică atunci când : unul dintre copii din familia beneficiar ă finalizează cursurile învăţământului general. Cu depunerea dosarului de alocatie se returneaza si impozitul tras de la firmele unde ati lucrat. in semn de solidaritate cu guvernul austriac dar si deoarece nu mai are bani guvernul romaniei va taia si el alocatiile copiilor romani aflati in strainatate. Cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si cetatenilor straini ale caror acte de stare civila sunt inregistrate la Serviciul Stare Civila Sector 5, li se vor elibera certificate pe baza pasaportului;Cetatenii cu domiciliul sau resedinta in strainatate a caror nastere sau casatorie au fost inregistrate la Serviciul Stare Civila Sector 5. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările realizate anterior lunii iunie 2015, a prevăzut că, pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului care este încadrat într-un grad de handicap, alocaţia de stat se acordă în cuantum de 200 lei/lună/copil. Familienkasse poate plati acest beneficiu retroactiv, pe o perioada de maxim 6 luni in urma (prevedere in vigoare de la 01. Prin rude de gradul I se inlelege pirinli pe linie ascendentä copii pe linie descendentä. 277 Codul Civil, parteneriatele civile incheiate in strainatate fie de cetateni romani sau straini nu sunt recunoscute in Romania. Acest ajutor este oferit atat familiilor cu doi parinti, cat si celor monoparentale. 292 din Codul penal privind falsul In declaratii, declar pe proprie raspundere. Dreptul la alocaia de stat pentru copii se stabilete, prin decizie a directorului executiv al agentiilor judetene de prestatii sociale, începând cu luna urmtoare celei în care s-a nscut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna urmtoare depunerii cererii. În aceste conditii, cum procesul exista între doua persoane cu domiciliul în strainatate, referitor la un act de stare civila înregistrat în România iar ambii soti sunt cetateni români, elemente fata de care instantele române sunt competente sa judece pricina, teritorial competenta se determina potrivit art. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**)(*actualizată*) privind alocaţia de stat pentru copii*) (actualizată până la data de 29 februarie 2008*). Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport C. In conditiile in care la noi alocatia este de aproximativ 10 euro, in tari precum Franta, Germania, Irlanda sau Luxemburg acest drept poate depasi 400 de euro, in functie de numarul de copii si. Înregistrarea căsătoriei. 46, judetul. 4 copii, tip familie_L copii la noul cuantum de 328 lei ,pentru Pentru motivul aplicare prevederi OUG 93/08. Cererea se depune la primaria in raza careia a avut sau are domiciliul stabil titularul actului 2. Procura se poate intocmi la orice notar din tara, iar daca este facuta intr-o alta tara externa este necesar sa fie aplicata Apostila sau supralegaliza dupa caz.